Page 1 - Zpravodaj Praha Libuš 09/2022
P. 1

U nás












      Měsíčník pro Libuš a Písnici                                 9 | 2022


      23. a 24. 9. volby | 1. 10. Drakiáda a Den zdraví | 7. 10. Jablkobraní | Novinky v ZŠ Meteorologická
      Afrika v Písnici | Participativní rozpočet pro Libuš a Písnici podruhé










































































       1 2  1 Závěr minulého školního roku v písnické základní škole patřil celoškolní akademii a rozloučení s páťáky. 2 Zájezd na Šumavu,
           který pro seniory uspořádala MČ Praha-Libuš, se líbil. 3 Rodinné centrum Kuřátko slaví 20 let – vzpomínková fotka z roku 2006.
      3  4  4 Děti z MŠ Mezi Domy se u písnických hasičů seznámily se včelařením. 5 Projekt dostavby písnické školy získal územní rozhodnutí.
           6 Klub Senior opět na cestách.
      5  6
           Foto: archiv ZŠ Písnice, archiv ÚMČ Praha-Libuš, archiv RC Kuřátko, archiv MŠ Mezi Domy, Rusina Frei, s. r. o., Vladimír Kudrna
   1   2   3   4   5   6