Aktuálně z MČ

Kontejnery na velkoobjemový odpad ve Vašem okolí

Vážení občané,

od pátku 16.9. (16:00) do neděle 18.9. budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na těchto stanovištích: 

K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická,Na Losách x Lužská, Výletní x Zahrádecká, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická.

 Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery.

Odbor životního prostředí a dopravy

Oznámení úřadu MČ Praha - Libuš Platí pro: Vybranou oblast z mapy Zobrazit lokalitu
Vytvořil: Bc. Petr Borský 16. 9. 2022 7:09

Podzimní zájezd do Kladrubského hřebčína a Pardubic

Radnice městské části Praha-Libuš srdečně zve na druhý celodenní zájezd za účelem obnovy tělesných i duševních sil zejména seniorů starších 55 let před příchodem podzimního období. Zájezd je naplánován na čtvrtek 22. září do prostředí nádherného hřebčína v Kladrubech a do komnat sídla pánů z Pernštejna v Pardubicích – sídla, které coby přechod mezi hradem a zámkem nemá ve stavu svého dochování i rozlohy jako sídlo tohoto typu ve střední Evropě obdoby.

Prodej zájezdu pro zájemce byl zahájen v pondělí 5. září do vyprodání míst, nejpozději však do pondělí 19. září a to vždy od 8:00 do 12:00 hodin v budově UMČ, Odbor správní a školství, ul. K Lukám 664 v přízemí.

Celkový počet míst v autobuse je opět 47 míst. Pokud se v pondělí 5. září počet míst neobsadí, bude prodej pokračovat do pondělí 19. září 2022.

 • Zájezd je určen přednostně seniorům 55+ s trvalým bydlištěm na Libuši a v Písnici.
 • Zájemci budou zapisováni v pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí spoluúčast na UMČ, Odbor správní a školství, K Lukám 664 v přízemí, ve výši 250,–Kč na osobu.
 • Při naplnění kapacity autobusu budou i další zájemci zapisováni jako náhradníci.
 • Peníze za spoluúčast budou vráceny, pokud za účastníka pojede náhradník.
 • V případě zrušení zájezdu budou peníze účastníkům zájezdu vráceny.
 • Informace naleznete též na Úřední desce UMČ Praha-Libuš, na Facebooku či na praha-libus.cz a dále prostřednictvím Hlášení rozhlasu, jste-li do něj přihlášeni.

Srdečně zveme!                                                        Vedení MČ Praha-Libuš

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: Šárka Fruncová Vlčková 12. 9. 2022 8:18
Přílohy k hlášení
Podzimní zájezd do Kladrubského hřebčína a do Pardubic.pdf Zobrazit

Odpoledne se složkami IZS - už dnes!

Připomínáme dnešní sobotní akci Odpoledne se složkami IZS. Hasiči Libuš, Libušská 81/232, hasiči ve spolupráci se zdravotníky, ukázka techniky, prohlídka zbrojnice a nácvik poskytování první pomoci na figuríně, dále pak Služebna Městské policie Praha, Zahrádecká 376/13 – ukázka policejního auta a motorky, Hasiči Písnice, Hoštická 701/33 – ukázka techniky, prohlídka zbrojnice, ukázka nebezpečné reakce hořícího oleje a vody, malování perníčků, opékání buřtů. Těšíme se na vás v čase od 13. hodin do 17. hodin

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: Starosta 10. 9. 2022 11:05

Jablkobraní v parku Kamýk

Již za měsíc v pátek 7. října proběhne tradiční open air festival Jablkobraní v parku Kamýk (podél ulice U Zahrádkářské kolonie):

 • Čeká na Vás hudba, tance, bubenická show, fujary a další. Jídla z různých konců světa, minibeseda o dětech, <a>zaplétání copánků, mozaikování, hra na flétny, jablečný mošt, sportovní, kreativní workshopy otevřeny od 15:00 do 18:15.
 •  Zahájení akce s ohledem na říjnový termín již v 15 hodin! V parku bude příjemně již od 14 hodin za zvuku hudebních zkoušek.
 •  Vstup ZDARMA.
 •   Soutěž o nejlepší jablečný koláč (dle jakéhokoli tuzemského či cizokrajného receptu) proběhne od 14:30 do 16:30 hodin. Přijďte hodnotit donesené koláče nebo napečte svůj koláč a zúčastněte se soutěže o tradiční chutné ceny. Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší jablečný koláč je plánováno cca na 18. hodin, kdy končí též workshopy.
 •  Od 18:15 bude připravováno zvučení večerní kapely, která vystoupí s přestávkou od 19 do 21 hodin.
 •   Nezapomeňte deky na posezení na trávě a svetry, aby vás nevyhnalo večerní smrákání.

 MČ Praha-Libuš

Park již je připraven pro všechny návštěvníky. 

 

Těšíme se na setkání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: Bc. Petr Borský 9. 9. 2022 10:06

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 2. pololetí 2022

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro druhé pololetí 2022

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V září až listopadu 2022 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 9. do 11. září: K Lukám (parkoviště), Na Močále x Třebějická, U Bazénu (vedle střední školy), Zbudovská x Předposlední, K Novému sídlišti x Na Šejdru

od 16. do 18. září: K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická, Na Losách x Lužská, Výletní x Zahrádecká, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická

od 23. do 25. září: Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, Na Okruhu (u č.p. 389), Mirotická x Zbudovská,

od 30. září do 2. října: Ohrobecká x Lojovická, Na Domovině (u MŠ), Ke Kurtům x Na Okruhu, Hoštická x Putimská, Ke Kašně (u MŠ)

od 7. do 9. října: Chvalšovická x Křesanovská, Švihovská (u Ekospolu), Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), U Bazénu (vedle střední školy)

od 14. do 16. října: Božejovická x Třebějická, Na Okruhu (u Klubu Junior), V Rohu x V Koutě, Na Musilech x U Libušské sokolovny

od 21. do 23. října: U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenická x K Vrtilce,K Lukám (parkoviště), V Zákopech (u první zatáčky)

od 4. do 6. listopadu: Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská,K Vrtilce x Na Konečné, Betáňská x Na Musilech, Výletní x Zahrádecká

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 16:00 do 20:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

6. října: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru, Mirotická x Zbudovská

13. října: Výletní x Zahrádecká, Na Okruhu (u č.p. 389), K Lukám (parkoviště)

20. října: K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická, K Vrtilce x Na Konečné

3. listopadu: V Rohu x V Koutě, Zahrádecká x Hvězdonická, Na Močále x Třebějická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

 

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.8. října od 9:00 do 12:00: K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská

8. října od 13:00 do 16:00: Předenická x K Vrtilce, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

22. října od 9:00 do 12:00: K Novému sídlišti x Na Šejdru, Hoštická x Putimská

22. října od 13:00 do 16:00: Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Na Močále x Třebějická

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 18:00. Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

15. října: Ke Kašně (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdonická, Betáňská x Na Musilech,

5. listopadu: Ohrobecká x Lojovická, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Hoštická x Olšovická, Chvalšovická x Křesanovská

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Oznámení úřadu MČ Praha - Libuš Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: Bc. Petr Borský 7. 9. 2022 11:51
Přílohy k hlášení
VOK na II. pololetí 22.docx Zobrazit
VOK na II. pololetí 22.pdf Zobrazit

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Městská část Praha-Libuš

Telefon: +420 261 711 380
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Adresa: Libušská 35/200
142 00 Praha 4 - Libuš
Oficiální stránky: https://www.praha-libus.cz/

Úřední hodiny

Úřední hodiny ÚMČ
pondělí: 8:00 –12:00 13:00 –17:30
středa: 8:00 –12:00 13:00 –17:30

Podatelna:
úterý: 8:00 – 12:00 13:00 –17:30
středa: 8:00 – 11:30 12:00 –16:00
čtvrtek: 8:00 – 11:30 12:00 –16:00
pátek: 8:00 – 11:30 12:00 –14:00

Odbor správní a školství: (K Lukám 664/1)
pondělí: 8:00 –12:00 13:00 –17:30
úterý: 8:00 –11:30 12:00 –16:00
středa: 8:00 –12:00 13:00 –17:30
čtvrtek: 8:00 –11:30

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...